Ananga Manjari Samputika

Sri Ramachandra Kaviraja was one of the eight kavirajas, famous poet disciples of Srinivasa Acharya in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya. This Bengali work is very divine, sweet, sublime and confidential.

Rendered By: Yashoda Kumar Dasa


Ananga Manjari Samputika Part 1

Ananga Manjari Samputika Part 2