Sri Rama Bhujangashtakam

Budha Kaushika Krta Sri Rama Raksha Stotram

Sri Raghuvira Suprabatham

Sri Raghavashtakam

Murari Gupta Krta Sri Ramashtakam

Ahalya Devi Krta Sri Rama Stotram

Indradeva Krta Sri Rama Stotram

Jatayu Krta Sri Rama Stotram

Brahmadeva Krta Sri Rama Stuti

Sri Rama Suprabatham

Sri Raghottamashtakam

Yamunacharya Krta Sri Rama Premashtakam