Sri Stutih

Sri Lakshmi Sahasra Agramanimala Stotram

Sri Lakshmyashtottara Shata Nama Stotram

Apaduddharana Hanumath Stotram

Anjaneya Dvadasha Nama Stotram

Anjaneya Navaratna Mala Stotram

Hanumath Mangalashtakam

Hanumath Smaranam

Pavana Suta Pancaratnam

Sri Nrsimhashtakam

Rna Mocana Sri Nrsimha Stotram

Sri Lakshmi Nrsimha Karuna Rasa Stotram